บริษัทที่ให้บริการด้านวิศวกรรมที่มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและความชำนาญ สำหรับงานตรวจสอบงานเครื่อววัดวิเคราะห์ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไข ทางด้านเครื่องมือวัดวิเคราะห์ด้าน Analyzer online, Bio Gas Analyzer ก๊าซชีวภาพ , CEMs Analyzer ,Water Analyzer และ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarms), ระบบตรวจจับแก๊สรั่วไหล (Gas detector) ด้วยประสบการณ์ทำงานของทีมงานบริการที่มีความชำนาญมากกว่า 15 ปี นอกจากนี้เรายังได้ปลูกฝังพนักงานให้คำนึงถึง ความปลอดภัยเป็นหลักในการปฏิบัติงานทำให้การบริการของเราจึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าโดยทั่วไปว่ามีคุณภาพดีและราคาที่เป็นธรรม....อ่านต่อ